Údaje k 2 % pre Prvý futbalový klub Piešťany

IČO:37990420
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno (názov):Prvý futbalový klub Piešťany
Sídlo:Kuzmányho 1135/15, 921 01 Piešťany

Stiahnite si predpripravený dokument k darovaniu 2% pre PFK Piešťany: Vyhlásenie o poukázaní dane PFK Piešťany

Ako prispieť 2 %

Darovaním dvoch alebo troch percent z príjmu neplatíte žiadne peniaze navyše. V prípade nevyužitia tejto možnosti podpory konkrétnej organizácie prepadnú tieto peniaze štátu.

Postup je jednoduchý. Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa alebo účtovníka o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ten Vám následne vystaví dokument Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si potom viete zistiť a vypočítať 2 alebo 3 percentá z Vašej zaplatenej dane. Výslednú sumu, spolu s ďalšími osobnými údajmi vrátane názvu a IČO prijímateľa napíšete do dokumentu s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. V prípade, že chcete prijímateľovi oznámiť, že ste mu zaslali svoje percentá, nezabudnite v tlačive zaškrtnúť príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľovi príde o niekoľko mesiacov zoznam darcov, ktorí si toto políčko zaškrtli, nie však poukázaná suma. Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické i právnické osoby) je potrebné uskutočniť v termíne do 31. marca. Zamestnanci môžu obe tlačivá, Potvrdenie a Vyhlásenie podať na ktoromkoľvek daňovom úrade na Slovensku až do 30. apríla. Tlačivá môžete do tohto dátumu odovzdať aj príslušným osobám v našom klube, veľmi radi ich zanesieme za Vás na daňový úrad. V prípade vykonávania dobrovoľníckej činnosti v hociktorej organizácii môžu zamestnanci podporiť vybranú organizáciu až 3 %. Stačí k dvom tlačivám priložiť tretí dokument preukazujúci túto činnosť.