Letné futbalové kempy PFK Piešťany 2023

Čakajú na vás:

 • futbalové tréningy zamerané na osvojovanie individuálnych futbalových zručností
 • množstvo futbalových zápasov a súťaží
 • stretnutie sa s legendami futbalu z Klubu ligových kanonierov
 • cyklistika
 • strečing a relax
 • loptové hry
 • plávanie
 • pohybová príprava
 • kolektívne a spoločenské hry
 • orientačný beh
 • zabezpečená strava a pitný režim
 • športovo-technické zabezpečenie
 • tričko z kempu

Turnusy sú obmedzené na počet 50 detí / turnus - prihláste sa čím skôr.

PODMIENKY:

 • Turnusy prebiehajú od pondelka do piatku
 • Minimálna účasť na kempe je aspoň 8 detí
 • Cena za 1 turnus: 139 eur
 • Cena  za 1 turnus pre súrodencov alebo hráčov, ktorí absolvujú aspoň 2 kempy - 119 eur
 • Cena za denný kemp 30 eur (stačí sa ozvať deň vopred)
 • veková kategória: 5 -14 rokov
 • uzávierka prihlášok: 30. jún 2023
 • Viac info a kontakt: pfkpiestany1912@gmail.com alebo stachura.pfk@gmail.com
 • pre registráciu je potrebné vyplniť formulár nižšie a priniesť si prehlásenie o zdravotnom stave

TURNUSY 2023

 • 3.- 7. júla
 • 10. - 14. júla
 • 17. - 21. júla
 • 24. - 28. júla

Prihláste sa na futbalový kemp