Štruktúra PFK

Ján Stachura - prezident PFK Piešťany
Miroslav Béreš - viceprezident PFK Piešťany
Cyril Stachura - Športový riaditeľ
Martin Zeman - člen výkonného výboru
Ján Stachura - člen výkonného výboru
Andrej Krištof - člen výkonného výboru
Jozef Glos - člen výkonného výboru
Miroslav Béreš - člen výkonného výboru
Cyril Stachura - člen výkonného výboru

Výbor funguje na základe nových stanov vedenia klubu.


Tréneri PFK Piešťany:

Cyril Stachura - tréner mužov
Martin Krajčovič - asistent trénera mužov
Cyril Stachura - tréner U19
Peter Vrábel - tréner U17
Szilárd Petényi - tréner U15
Ján Stachura - tréner U13
Patrik Szabo - tréner U15 B
Jozef Glos - tréner U13B

Milan Klasovitý - tréner U13C (U12)
Daniel Budka - tréner brankárov

PFK JUNIOR PIEŠŤANY (PRÍPRAVKA)

Tréneri PFK Junior Piešťany (Piešťanskí Kohúti):

Andrej Krištof - tréner U11
Adam Doktor – tréner U10

Martin Ričány - tréner U9

Andrej Krištof - tréner U8

Lukáš Ščasný - tréner U7

Patrik Szabo - tréner U6 a mladší

Členovia tímu PFK Piešťany:

Jozef Glos - hospodár
Miroslav Béreš - komunikácia, PR, správa webu0
 .