Tréningový proces

Charakteristika vekovej kategórie U6

 • schopnosť sústrediť sa u detí v tomto veku len na krátku dobu, pochopia len jednoduché pravidlá, stručne a rýchlo vysvetlené, nechápu alebo zabúdajú
 • väčšina je individuálne orientovaná ( ja, moja lopta , … ), tímová spolupráca takmer neexistuje, pri hre do 20s vzniká jedna veľká kopa ....... voľme malé formy 2/2, 3/3, 4/4
 • neprihrávajú – nechať ich, snažiť sa naučiť základy ovládania lopty, nebáť sa hrať s loptou a nezbavovať sa jej, prihrávky môžu byť v tomto veku kontraproduktívne
 • deti sú zraniteľné nadávkami, výčitkami ..... chváliť (ale bez zbytočných odmien za víťazstvo), povzbudzovať, bez tlaku, stresu
 • malý zmysel pre tempo, rýchlo sa unavia, ale rýchlo obnovia ..... vhodné intervaly zaťaženia a odpočinku
 • dodržiavať pitný režim
 • ukážka je lepšia ako dlhé vysvetľovanie

Tréningové prvky

 • veľa chlapcov neprišli sami od seba – našou úlohou je získať ich pre futbal, umožniť im hru a zábavu
 • pokiaľ to je možné, každú aktivitu, cvičenie robiť s loptou
 • dominovať by mala zábava, variabilné cvičenia, snažiť sa udržať pozornosť detí
 • výkonnostné skupiny - rozdeliť podľa výkonnosti kvôli tomu, aby každý robil cvičenia so seberovnými
 • pitný režim
 • malé formy fotbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4
 • podporujeme kvalitný prvý dotyk s loptou, nech ju pekne spracujú, udržia a vedú – na prihrávku je čas
 • nepestujeme posty, maximálna tvar ( trojuholník, štvorec )
 • pri hre nenútime dodržiavať postranné čiary

Hlavný cieľ

 • individuálny vývoj
 • zábava

Taktika

 • bez rúk, uvedomiť si potrebu práce s loptou na nohe
 • pochopenie a uvedomovanie si vlastnej a súperovej bránky

Technika

 • vedenie lopty
 • spracovanie po zemi
 • úvod do streľby

Kondícia

 • všeobecný rozvoj bez zamerania v rámci hier

Charakteristika vekovej kategórie U7

 • schopnosť sústrediť sa u detí v tomto veku len na krátku dobu, pochopia len jednoduché pravidlá, stručne a rýchlo vysvetlené, nechápu alebo zabúdajú
 • väčšina je individuálne orientovaná ( ja, moja lopta , … ), tímová spolupráca takmer neexistuje, pri hre do 20s vzniká jedna veľká kopa ....... voľme malé formy 2/2, 3/3, 4/4
 • neprihrávajú – nechať ich, snažiť sa naučiť základy ovládania lopty, nebáť sa hrať s loptou a nezbavovať sa jej, prihrávky môžu byť v tomto veku kontraproduktívne
 • deti sú zraniteľné nadávkami, výčitkami ..... chváliť (ale bez zbytočných odmien za víťazstvo), povzbudzovať, bez tlaku, stresu
 • malý zmysel pre tempo, rýchlo sa unavia, ale rýchlo obnovia ..... vhodné intervaly zaťaženia a odpočinku
 • dodržiavať pitný režim
 • ukážka je lepšia ako dlhé vysvetľovanie

Tréningové prvky

 • veľa chlapcov neprišli sami od seba – našou úlohou je získať ich pre futbal, umožniť im hru a zábavu
 • pokiaľ to je možné, každú aktivitu, cvičenie robiť s loptou
 • dominovať by mala zábava, variabilné cvičenia, snažiť sa udržať pozornosť detí
 • výkonnostné skupiny - rozdeliť podľa výkonnosti kvôli tomu, aby každý robil cvičenia so seberovnými
 • pitný režim
 • malé formy fotbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4
 • podporujeme kvalitný prvý dotyk s loptou, nech ju pekne spracujú, udržia a vedú – na prihrávku je čas
 • nepestujeme posty, maximálna tvar ( trojuholník, štvorec )
 • pri hre nenútime dodržiavať postranné čiary

Hlavný cieľ

 • individuálny vývoj
 • zábava

Taktika

 • bez rúk, uvedomiť si potrebu práce s loptou na nohe
 • pochopenie a uvedomovanie si vlastnej a súperovej bránky

Technika

 • vedenie lopty
 • spracovanie po zemi
 • úvod do streľby

Kondícia

 • všeobecný rozvoj bez zamerania v rámci hier

Charakteristika vekovej kategórie U8

 • trochu dlhšia doba sústredenia
 • niektoré deti začínajú inklinovať k skupinovým aktivitám
 • stále malý zmysel pre tempo, behajú až nemôžu
 • začína sa vyvíjať fyzická koordinácia... veľké rozdiely medzi deťmi
 • rast sily predovšetkým lepšej nervosvalovej koordinácie
 • 200-300 krát za sezónu spadnú
 • stále veľmi neprihrávajú, nenútime ich, prihrávky aplikovať podľa stupňa vývoja hráča

Tréningové prvky

 • malé formy futbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, viac nie - neefektívne
 • zvykať si na rozcvičku
 • dodržiavať pitný režim
 • zaraďujeme reťazce pohybových činností (vhadzovanie - prevzatie - vedenie - zakončenie)
 • doplnkové športy (hádzaná, vybíjaná, prehadzovaná, ...)
 • koordinácia aspoň 15 minút
 • všetko robíme s loptou, stále hravá forma

Hlavný cieľ

 • individuálny vývoj - základné technické zručnosti, všestranný rozvoj pohybových schopností s dôrazom na koordinačné a rychlostné
 • zábava, záujem o futbal, návyk na pravidelnú účasť
 • začiatky spolupráce (trojuholník, štvorec)
 • skupinové chovanie (pomáhať iným, nechať si pomôcť)

Taktika

 • 1/1, krytie lopty, tlak na hráča s loptou
 • Zoznamovanie sa so všetkými postami, univerzálnosť
 • úvod do konceptu 3 základných situácií vo futbale: máme loptu, nemáme loptu, niečo medzitým
 • prehlbovanie znalosti pravidiel ( výkop od brány, rohový kop, výkop, vhadzovanie )
 • úvod do prihrávania, spolupráca, návrat k svojej bránke pri strate lopty
 • začíname dodržiavať hranice ihriska

Technika

 • vedenie lopty
 • úvod do prihrávok
 • streľba rôznymi časťami nohy
 • dvíhanie lopty, počiatky žonglovania
 • spracovanie lopty po zemi
 • úvod do vhadzovania

Kondícia

 • koordinácia
 • rýchlosť – zamerania na krátkodobé výkony do 5-8s
 • dôraz na rovnováhu, hra na jednej nohe (noha stojná a kopacia)
 • silu rozvíjať prirodzenými cvičeniami
 • stimulácia aeróbnej kapacity, hlavne prípravnými hrami, nevylučuje sa rozvoj všeobecnej vytrvalosti súvislou metódou miernej intenzity – beh (500m a postupne pridávať po 100-200m v prípade, že zvládajú bez viditeľných ťažkostí ), bicykel, plávanie

Charakteristika vekovej kategórie U9

 • trochu dlhšia doba sústredenia
 • niektoré deti začínajú inklinovať k skupinovým aktivitám
 • stále malý zmysel pre tempo, behajú až nemôžu
 • začína sa vyvíjať fyzická koordinácia... veľké rozdiely medzi deťmi
 • rast sily predovšetkým lepšej nervosvalovej koordinácie
 • 200-300 krát za sezónu spadnú
 • stále veľmi neprihrávajú, nenútime ich, prihrávky aplikovať podľa stupňa vývoja hráča

Tréningové prvky

 • malé formy futbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, viac nie - neefektívne
 • zvykať si na rozcvičku
 • dodržiavať pitný režim
 • zaraďujeme reťazce pohybových činností (vhadzovanie - prevzatie - vedenie - zakončenie)
 • doplnkové športy (hádzaná, vybíjaná, prehadzovaná, ...)
 • koordinácia aspoň 15 minút
 • všetko robíme s loptou, stále hravá forma

Hlavný cieľ

 • individuálny vývoj - základné technické zručnosti, všestranný rozvoj pohybových schopností s dôrazom na koordinačné a rychlostné
 • zábava, záujem o futbal, návyk na pravidelnú účasť
 • začiatky spolupráce (trojuholník, štvorec)
 • skupinové chovanie (pomáhať iným, nechať si pomôcť)

Taktika

 • 1/1, krytie lopty, tlak na hráča s loptou
 • Zoznamovanie sa so všetkými postami, univerzálnosť
 • úvod do konceptu 3 základných situácií vo futbale: máme loptu, nemáme loptu, niečo medzitým
 • prehlbovanie znalosti pravidiel ( výkop od brány, rohový kop, výkop, vhadzovanie )
 • úvod do prihrávania, spolupráca, návrat k svojej bránke pri strate lopty
 • začíname dodržiavať hranice ihriska

Technika

 • vedenie lopty
 • úvod do prihrávok
 • streľba rôznymi časťami nohy
 • dvíhanie lopty, počiatky žonglovania
 • spracovanie lopty po zemi
 • úvod do vhadzovania

Kondícia

 • koordinácia
 • rýchlosť – zamerania na krátkodobé výkony do 5-8s
 • dôraz na rovnováhu, hra na jednej nohe (noha stojná a kopacia)
 • silu rozvíjať prirodzenými cvičeniami
 • stimulácia aeróbnej kapacity, hlavne prípravnými hrami, nevylučuje sa rozvoj všeobecnej vytrvalosti súvislou metódou miernej intenzity – beh (500m a postupne pridávať po 100-200m v prípade, že zvládajú bez viditeľných ťažkostí ), bicykel, plávanie

Charakteristika vekovej kategórie U10

 • opäť sa predlžuje doba sústredenia, deti začínajú mať svoju hlavu, pýtajú sa, všetko musí dávať zmysel
 • už celkom tímová orientácia, stále častejšie sa objavuje zámerné prihrávanie
 • stále v pohybe, nie však tak zbrklo ako v nižšom veku, schopnosť plánovať a korigovať tempo
 • začínajú to brať vážne, aj keď je to stále zatiaľ hra, chcú hrať a nie čakať
 • buduje sa náležitosť k tímu
 • schopnosť sekvenčného myslenia (A prihráva B a B prihráva C, takže lopta sa dostala od A k C)
 • potrebujú dôvod pre danú činnosť, vysvetliť im prečo sa čo robí, nacvičuje
 • veľký rozvoj motoriky... rýchlo sa učia novým veciam. Je to spôsobené spomalením rasti pri stálom rozvoji relatívnej sily, výbušnej sily, koordinačných schopností, zvyšovanie kapacity pľúc, funkcie srdca i krvného obehu
 • silnejší, vyspelejší hráči môžu dominovať, to ešte nič nemusí vypovedať o skutočných kvalitách hráča
 • začiatok abstraktného myslenia, môžu začínať chápať ofsajd, ale pri hre naňho zatiaľ poväčšine zabudnú
 • začínajú cítiť väčšiu zodpovednosť
 • niektorí začínajú trénovať, skúšať sami od seba, bez povelu – to podporujeme, pochválime, uvedieme ako dobrý príklad

Tréningové prvky

 • malé formy futbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, pozvoľna aj viac
 • rozcvička už povinne
 • štvorec, trojúholník
 • úvod do individuálnej prípravy brankárov
 • doplnkové športy (basketbal, hádzaná, ...)

Hlavný cieľ

 • individuálny rozvoj (koordinačné schopnosti, dlhodobá vytrvalosť, rýchlosť na základe frekvencie pohybu a výbušnej sily dolných končatín, herné činnosti)
 • zábava
 • prehlbovanie spolupráce, položiť základy futbalu

Taktika

 • 1/1, krytie lopty, tlak na hráča s loptou
 • Zoznamovanie sa zo všetkými postami, univezálnosť
 • úvod do konceptu 3 základných situácií vo futbale: máme loptu, nemáme loptu, niečo medzi tým
 • prehlbovanie znalosti pravidiel (výkop od brány, rohový kop, výkop, vhadzovanie)
 • úvod do prihrávania, spolupráca, návrat ku svojej bráne pri strate lopty
 • hranice ihriska
 • bránenie 1/1
 • útočenie 2/1
 • prehľad (hlava hore)
 • hrať rýchlo, ale vždy s nejakým zámerom, nenakopávať loptu
 • nácvik základných štandartných situácií (kop od brány, kop z rohu, vhadzovanie z hľadiska obrannej i útočné fázy)

Technika

 • vedenie lopty
 • prihrávanie už aj vzduchom – spracovanie lopty zo vzduchu
 • streľba rôznymi časťami nohy, po rôznych situáciách (bežecký súboj, ve hře...)
 • dvíhanie lopty, žonglovanie
 • spracovanie lopty po zemi, po odraze
 • úvod do hry hlavou

Kondícia

 • koordinácia
 • rýchlosť – zamerania na krátkodobé výkony do 5-8s
 • obdobie zlatého veku motoriky, snažiť sa zlepšiť pohybové schopnosti na maximum - nezanedbať
 • dôraz na rovnováhu, hra na jednej nohe (noha stojná a kopacia)
 • silu rozvíjať prirodzenými cvičeniami
 • stimulácia aeróbnej kapacity, hlavne prípravnými hrami, nevylučuje sa rozvoj všeobecnej vytrvalosti súvislou metódou miernej intenzity – beh (500m a postupne pridávať po 100-200m v prípade, že zvládajú bez viditeľných ťažkostí), bicykel, plávanie

Charakteristika vekovej kategórie U11

 • opäť sa predlžuje doba sústredenia, deti začínajú mať svoju hlavu, pýtajú sa, všetko musí dávať zmysel
 • už celkom tímová orientácia, stále častejšie sa objavuje zámerné prihrávanie
 • stále v pohybe, nie však tak zbrklo ako v nižšom veku, schopnosť plánovať a korigovať tempo
 • začínajú to brať vážne, aj keď je to stále zatiaľ hra, chcú hrať a nie čakať
 • buduje sa náležitosť k tímu
 • schopnosť sekvenčného myslenia (A prihráva B a B prihráva C, takže lopta sa dostala od A k C)
 • potrebujú dôvod pre danú činnosť, vysvetliť im prečo sa čo robí, nacvičuje
 • veľký rozvoj motoriky... rýchlo sa učia novým veciam. Je to spôsobené spomalením rasti pri stálom rozvoji relatívnej sily, výbušnej sily, koordinačných schopností, zvyšovanie kapacity pľúc, funkcie srdca i krvného obehu
 • silnejší, vyspelejší hráči môžu dominovať, to ešte nič nemusí vypovedať o skutočných kvalitách hráča
 • začiatok abstraktného myslenia, môžu začínať chápať ofsajd, ale pri hre naňho zatiaľ poväčšine zabudnú
 • začínajú cítiť väčšiu zodpovednosť
 • niektorí začínajú trénovať, skúšať sami od seba, bez povelu – to podporujeme, pochválime, uvedieme ako dobrý príklad

Tréningové prvky

 • malé formy futbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, pozvoľna aj viac
 • rozcvička už povinne
 • štvorec, trojúholník
 • úvod do individuálnej prípravy brankárov
 • doplnkové športy (basketbal, hádzaná, ...)

Hlavný cieľ

 • individuálny rozvoj (koordinačné schopnosti, dlhodobá vytrvalosť, rýchlosť na základe frekvencie pohybu a výbušnej sily dolných končatín, herné činnosti)
 • zábava
 • prehlbovanie spolupráce, položiť základy futbalu

Taktika

 • 1/1, krytie lopty, tlak na hráča s loptou
 • Zoznamovanie sa zo všetkými postami, univezálnosť
 • úvod do konceptu 3 základných situácií vo futbale: máme loptu, nemáme loptu, niečo medzi tým
 • prehlbovanie znalosti pravidiel (výkop od brány, rohový kop, výkop, vhadzovanie)
 • úvod do prihrávania, spolupráca, návrat ku svojej bráne pri strate lopty
 • hranice ihriska
 • bránenie 1/1
 • útočenie 2/1
 • prehľad (hlava hore)
 • hrať rýchlo, ale vždy s nejakým zámerom, nenakopávať loptu
 • nácvik základných štandartných situácií (kop od brány, kop z rohu, vhadzovanie z hľadiska obrannej i útočné fázy)

Technika

 • vedenie lopty
 • prihrávanie už aj vzduchom – spracovanie lopty zo vzduchu
 • streľba rôznymi časťami nohy, po rôznych situáciách (bežecký súboj, ve hře...)
 • dvíhanie lopty, žonglovanie
 • spracovanie lopty po zemi, po odraze
 • úvod do hry hlavou

Kondícia

 • koordinácia
 • rýchlosť – zamerania na krátkodobé výkony do 5-8s
 • obdobie zlatého veku motoriky, snažiť sa zlepšiť pohybové schopnosti na maximum - nezanedbať
 • dôraz na rovnováhu, hra na jednej nohe (noha stojná a kopacia)
 • silu rozvíjať prirodzenými cvičeniami
 • stimulácia aeróbnej kapacity, hlavne prípravnými hrami, nevylučuje sa rozvoj všeobecnej vytrvalosti súvislou metódou miernej intenzity – beh (500m a postupne pridávať po 100-200m v prípade, že zvládajú bez viditeľných ťažkostí), bicykel, plávanie