Zápis do prípravky

 

Členské poplatky

  • 25 eur mesačne (s výnimkou júla – júl sa neplatí)
  • Číslo účtu – SK6011110000001356638026
  • Platí sa za prebiehajúci kalendárny mesiac (t.j. v januári za január a pod.) alebo za kalendárne obdobie (jar - jeseň) - (t.j. január až jún naraz - august až december)
  • Prosíme o dôsledné hradenie príspevkov za účelom zabezpečenia čo najlepšej starostlivosti pre deti 
  • Tieto prostriedky sú použité na realizáciu všetkých náležitostí tréningového procesu a na zabezpečenie základného materiálneho vybavenia
Forma platby
  • Každý hráč má pridelený variabilný symbol,
  • 11 platieb do roka (môžete si nastaviť trvalý príkaz)

Dochádzkový systém

  • funguje od 2018/2019 - vedieme hráčov k zodpovednosti a morálke
  • vyhodnocuje dochádzku hráčov na tréningy
  • hráči s najlepšou dochádzkou sú ocenení

Ako to funguje? Každý hráč zaregistrovaný v klube získa kód s čítačkou. Tú priloží pri príchode na tréning a odklikne si príchod na tablete vnútri baru.  Po tréningu si odklikne odchod. Na konci mesiaca sa spočíta rozdiel. Ak sa niekto zabudne odkliknúť, systém to vyhodnotí ako 0 minút.

0
 .