Octa Igor


Preferovaná noha: pravá 

Obľúbená pozícia: obranca