Športová trieda pre futbalistov, basketbalistky a florbalistov

  • športové triedy sa budú otvárať na 4. ZŠ Holubyho v Piešťanoch - od školského roka 2017/18 pribudne prvá trieda piatakov
  • prihlásiť sa môže akékoľvek športovo nadané dieťa (terajší štvrták), ktoré sa chce vyvíjať v hore uvedených športoch (nemusia byť členmi žiadneho klubu - a jedná sa o futbalistov/futbalistky, basketbalistov/basketbalistky, florbalistov/florbalistky)
  • 29.5. 2017  sa uskutočnili talentové skúšky (náhradný termín) na umelej tráve na futbalovom štadióne a v telocvični Diplomat arény 
  • nezáväzné prihlášky vyplňte v dotazníku na tejto stránke alebo na stránke školy
  • následne vám bude zaslaná oficiálna prihláška, ktorú spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti zašlete na adresu školy alebo osobne doručíte na talentové skúšky maximálne v deň prijímacieho konania do 8:00 hodiny (po tomto termíne nebudú akceptované)
  • na výsledky talentových skúšok majú vplyv výsledky všeobecných testov výkonnosti, technika prevedenia a priemer známok - prečítajte si viac o talentových skúškach
  • úspešní uchádzači budú zaradení do športovej triedy a od školského roku 2017/18 sa stávajú žiakmi 4. ZŠ Holubyho v Piešťanoch

Videoprezentácia športovej triedy

Staň sa jedným z prvých žiakov

Stále sa môžete prihlásiť!

Vyplnením dotazníka dávate súhlas na spracovanie osobných údajov, škola Vám následne do emailovej schránky zašle dokument, ktorý je potrebné vyplniť a v doručenej lehote, spolu s potrebnými dokumentmi, poslať alebo osobne odovzdať na adrese:

Prihláška do ŠT 17/18
IV. ZŠ v Piešťanoch
Holubyho ulica 15
92101 Piešťany

Máte záujem sa predbežne prihlásiť do športovej triedy ročník 2018/2019? Vypíšte registračný formulár!