PROGRAM V SKRATKE (16.6.2018):

 • od 9:00 - registrácia
 • 10:00 oficiálne otvorenie prvého bezbariérového festivalu
 • 10:30 - 15:00 športové, zábavné, integračné aktivity, hudobný i literárny program, vzdelávacie prednášky, tvorivé dielne
 • 15:15 - tombola
 • 15:45 - 16:00 ukončenie akcie

PROGRAM ZÓNY RUKA V RUKE:

 • po celý deň k dispozícii stánky s muzikoterapiou, canisterapiou, pre sluchovo i zrakovo postihnutých, prezentácia špeciálnych pomôcok na komunikáciu (počítač Tobii so softvérmi, systém Beamz - firma ADROS s.r.o.) a zdravotníckych pomôcok (REVO-MAT s.r.o.) 
 • k dispozícii fyzioterapeuti - cvičenie Bobath koncept, Vojtova metóda, rady a odporúčania
 • poradňa a aktivity piešťanského ADELI MEDICAL CENTRA
 • integračné hry, tvorivé dielne a aktivity, športy

Prednáškový stan - program:

 • 10:30 - PaedDr. Adelaida Fabiánová - Súvislosť medzi pohybom, rečou a príjmom potravy 
 • 11:30 - Bc. Zuzana Hejduková - BabyMed - 1.krok na dlhej ceste
 • 13:00 - spisovateľ a kritik Anton Lauček - zábavná knižná prezentácia pre deti, mládež i dospelých IBA TAK
 • 14:00 - Mgr. Katarína Jobbagyová - Základy aktívneho života spolu s výstavou fotografií z Indie

Čakajú Vás ukážky týchto športov:

 • Boccia
 • Stolný tenis
 • Lukostreľba
 • Sledgehokej - hokej na sánkach
 • Hokej
 • Powerhokej
 • Streľba
 • Lyžovanie
 • Futbal
 • Hádzaná
 • Rugby
 • Vodné pólo
 • Plavci
 • Basketbal

Ďalšie športové a hravé aktivity:

 • Jazdy zručnosti
 • Preteky na vozíkoch
 • Slalom s fitloptami
 • Preťahovanie s lanom
 • Integračné hry Ruka v ruke
 • Hry s OZ Nepočujúce dieťa
 • Hry s Ranou starostlivosťou
 • SPP  zábavná zóna a tvorivé dielne
 • Tvorivé dielne so Štátnymi lesmi

VSTUP VOĽNÝ

 • pri vstupe do areálu obdrží každé dieťa leták s mapkou a stanovišťami
 • za získaných 8 pečiatok z daných stanovíšť dostane odmenu
 • možnosť ukážky a vyskúšania si jednotlivých športov pre úplne všetkých
 • koncerty, zábavný i vzdelávací program pre všetkých (Baby Band, Sima Martausová, Byia, Fragile, Anton Lauček)
 • všetci účastníci sú zaradení do bohatej tomboly
 • k dispozícii stánky s občerstvením, jedlom i pitím
 • bike zóna hneď za Kúpeľným mostom, kde si môžete zaparkovať svoje tátoše :)

Hľadáme dobrovoľníkov - pridajte sa!

Aj vy môžete podať pomocnú ruku :)