Erik Hlavatý 

Štatutár a predseda výboru OZ PFK Piešťany 

Kontakt: erik.hlavaty@gmail.com


T.č: 0918240785

Viac o ňom a jeho dôvodoch, prečo vstúpiť do komunálnej politiky si prečítate nižšie.

Kto som:

Mám 42 rokov a okrem 4 rokov som celý svoj život prežil v „starých Piešťanoch“. Môžem povedať, že Piešťany, špeciálne staré mesto, sú moja srdcovka. Strednú školu s maturitou som vyštudoval na Mojmírovej ulici s náročnou praxou v Slovenských Liečebných Kúpeľoch. V súčasnosti pracujem už 22 rok v zábavnom priemysle,  pre veľkú nadnárodnú korporáciu ako manažér. Problémy mesta, ale hlavne ľudí žijúcich v ňom, som začal veľmi citlivo vnímať pred troma rokmi, keď som začal pôsobiť pri piešťanskom futbale, ktorý do dnešného dňa vediem ako štatutár. 

Body o ktoré sa chcem opierať v prípade úspechu v komunálnych voľbách 2018:

1. Podpora športu – podpora mládeže

„Cez svoje aktivity pri futbale vidím, čo je to detská radosť zo športového zápolenia. Je veľmi málo krajších vecí ako keď vidíte 10 ročného chlapca utekať k svojim kamarátom a tešiť sa z 10. miesta na turnaji J

Podporu športu chcem aktívne presadzovať v troch rovinách:

  1. ako mestský poslanec s právom hlasovania
  2. ako aktívny člen v Športovej komisii pri MsZ Piešťany
  3. aktívna podpora novovzniknutej Asociácii Športových klubov v Piešťanoch, kde som bol pri úplne prvých pracovných stretnutiach a v tejto chvíli som člen Dozornej rady

„Videl som najprv nedôveru, ale potom naopak nadšenie ľudí, ktorí chcú spojiť športovcov pôsobiacich na území mesta. Verím, že AŠK PN bude jediným legitímnym partnerom pri rozhovoroch s novým vedením mesta a že sa jej podarí prvý krátkodobý cieľ a to je navýšiť podporu športu aspoň na 3% z celkového mestského rozpočtu.“

Deti je to jediné, čo tu po nás zostane. Pri tomto bode treba spomenúť ešte starostlivosť mesta o športoviská. To že tu nemáme poriadne športoviská je jedna vec a to, že sa o tieto športoviská mesto nestará je vec druhá. Tu vidím šancu v prijatí VZN, ktoré by presne definovalo a hlavne zaväzovalo mesto k starostlivosti o športoviská.

2. „Osvieženie“ cestovného ruchu v Piešťanoch

Ako zakladajúci člen Trnava Tourism, čo je obdoba Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, môžem povedať, že vidím veľký priestor na zlepšenie v tejto oblasti. OO CR Rezort Piešťany by mala zviditeľňovať Piešťany pri rôznych veľtrhoch cestovného ruchu, mala by vytvárať podmienky na to, aby sem prišlo čo najviac turistov a tí tu zostali čo najdlhšie. Jedným zo spôsobov, ako sem turistov dostať, je vytvárať tzv. pobytové balíčky, ktoré by mali byť dostatočne atratktívne v porovnaní napríklad s komerčnými cestovnými kanceláriami. Neviem, kto je v dozornej rade Rezortu, ale určite by tam mal byť človek, ktorý sa vyzná a bude tlačiť Výkonného riaditeľa do neustálych aktivít.

3. Spolupráca s Kúpeľmi

Je nutné spolupracovať s Kúpeľmi. Po prvé, je to v tejto chvíli najväčší zamestnávateľ v Piešťanoch, čo patrične zneužíva pri odmeňovaní pracovníkov. Po druhé, je nutnosť vzhľadom na geografickú blízkosť nebyť stále rozhádaný. Navyše si treba uvedomiť, že Kúpele sú majiteľom najväčších chátrajúcich objektov v Piešťanoch, ktoré pôsobia na turistov ako jazva. Je nutnosť oživiť kúpalisko Eva, ešte nutnejšie je postaviť nové kúpalisko, ktoré by mal zásobovať vodou vrt, ktorý je vo vlastníctve Kúpeľov.

4. Cyklochodník Lido-Horná Streda

V spolupráci s VÚC Trnava vystavať cca. 6 kilometrov cyklochodníka, ktorý bude nadväzovať na jestvujúci pri Hornej Strede. Celkovo si myslím, že Lido je veľmi málo využívané obyvateľmi Piešťan. Skúsiť vytvoriť podmienky ako v minulosti, keď to bolo Mestské prírodné kúpalisko.

5. Modernizácia chodníkov a ciest v „Starých Piešťanoch“.

Táto časť Piešťan bola dlhodobo zanedbávaná na úkor novších a  frekventovanejších častí mesta. Jeden príklad za všetky: máme krásny parčík pri kostole sv. Štefana. Po jeho prípadnej revitalizácii by sa mohlo toto miesto stať centrom Starých Piešťan.

6. Zmeniť územný plán mesta, s cieľom mať pozemky na výstavbu bytových a rodinných domov.

Je veľmi kľúčové, aby mladí ľudia neutekali z Piešťan napríklad preto , že nemajú kde bývať. V dnešnej dobe sa dostať k pozemkom na stavbu domu je priam nemožné, ak nemáte niekoľko desiatok tisíc eur určených iba na kúpu pozemku. Potom sa nečudujeme, že mladí odchádzajú, keď nemajú kde bývať.

7. Úzka spolupráca so seniormi a ich parlamentom.

Seniorov trápi viacero vecí a ich parlament otvára diskusie, ktoré sú reálnym podkladom pre rozpracovanie návrhov.

Ale hlavne nechcem byť odborník na všetko. Pri otázkach ktorým nerozumiem chcem načúvať odborníkom, dať si poradiť. Pri otázkach, ktorým rozumiem, chcem byť nápomocný svojou radou a presadzovať názor voličov, za ktorých preberiem zodpovednosť.

0
PFK Piešťany © 2018- všetky práva vyhradené

 .